มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ [มปอ.]

Thai Foundation For Responsible Drinking [TFRD]

tfrd-location

ที่อยู่

2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 501 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ดูแผนที่