สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ดื่มแล้วขับลดลงอย่างต่อเนื่อง,อุบัติเหตุ,สาเหตุการเสียชีวิต,สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,ดื่มแล้วขับ,2566,มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากการขับรถเร็ว

จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

 

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 (รวม 7 วัน)

  • จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 2,440 ครั้ง
  • จำนวนผู้บาดเจ็บ 2,437 ครั้ง
  • จำนวนผู้เสียชีวิต 317 ราย

 

โดยผลการดำเนินงานช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดในภาพรวม ประกอบด้วย

  1. การเกิดอุบัติเหตุ 2,440 ครั้ง ลดลง 22.63% ผู้บาดเจ็บ (admit) 2,437 คน ลดลง 23.02% ผู้เสียชีวิต 317 ราย ลดลง 13.39%
  2. การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ 21 ครั้ง ลดลง 30%
  3. การเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 183 ราย ลดลง 11.02%
  4. ผู้เสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ลดลง 34.42% ดื่มแล้วขับลดลง 40% การไม่สวมหมวกนิรภัย ลดลง 9.20% และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ลดลง 38.46%

 

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในทุกๆ เทศกาล โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการ ร้านค้า บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ถนนของเราปลอดภัย โครงการที่มูลนิธิฯ ทำอย่างต่อเนื่องคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย อาทิ ดื่มมาตรฐาน เมื่อใดที่ไม่ควรดื่ม ให้แก่ผู้บริโภค หน่วยงานรัฐ และสถานประกอบการ รวมถึงโครงการดื่มไม่ขับต่างๆ

โครงการอื่นๆ